Tanahleng

La Mélancolie (ความเศร้าโศก)

วิกตอร์ อูโก: “La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste” (ความเศร้าโศกคือการเพลิดเพลินกับความเสียใจของตัวเอง)

21 พฤษภาคม 2561